Kecho.vn là gì?

Kẻ Chợ được cấu thành bởi hai từ tố đó là từ “Kẻ” và từ “Chợ”. Đây là những từ gốc Việt có nguyên nghĩa khác nhau, khi ghép lại thành ngữ thì nội dung của những từ ấy đã được phái sinh mang nét nghĩa mới và giàu ý nghĩa nội hàm hơn.

“Kẻ” trong tiếng Việt có vai trò ngữ pháp  trong câu là đại từ ở ngôi thứ ba, có ý nghĩa nói đến người hoặc những người thế nào đó, xong  không nói cụ thể là ai (TĐTV). Người Việt xưa có thói quen lấy từ KẺ đặt trước một từ khác để gọi tên làng , ví dụ như Kẻ Noi, Kẻ Sặt, Kẻ Đơ, Kẻ So, Kẻ Bún … Từ khác này thường chỉ một đặc điểm gì về địa lý hay về kinh tế của làng ấy , của vùng địa danh ấy  nên mới xuất hiện thêm từ Chợ (nơi có mua và bán hàng hoá) thành ra từ KẺ CHỢ

Lịch sử phát triển xã hội Việt Nam ghi nhận vè sự xuất hiện từ Kẻ Chợ  có từ thế kỷ 17. Khi ấy, ở những nơi tập trung bộ máy cai trị trung ương, hình thành xung quanh một bộ phận hoạt động dịch vụ (mua và bán mọi thứ hàng hoá) nhằm phục vụ sinh hoạt hàng ngày của những người làm việc và sinh sống trong đó, gọi là CHỢ. KẺ CHỢ hình thành lên từ đặc điểm như thế nhưng lại không phải chỉ giản đơn là vậy mà nó được phát triển rộng ra rằng nơi ấy là chốn Kinh thành, Cụ thể hơn là nói đến vùng đất Thăng Long xưa của ta. Cho đến khi có chữ Hán du nhập vào và được dùng làm công cụ để ghi chép văn bản hành chính Nhà nước phong kiến thì người ta thay vào đó là từ Đô Thị (Đô Thành và Chợ).

Vì  bản chất nghĩa nguyên gốc của từ Kẻ mà KẺ CHỢ được hiểu rằng nói về con người, văn hoá nơi trung tâm (Thủ đô) của quốc gia. Con người và văn hoá ở đó là có sự phát triển, văn minh hơn những nơi khác. Ngày nay từ Kẻ Chợ không còn được dùng nhiều trong các văn bản hành chính mà chỉ thấy xuất hiện trong các trường hợp khi nói đến văn hoá truyền thống. Thế nhưng cũng từ chữ CHỢ mà phiên sang chữ Hán là THỊ lại được dùng đặt trước một từ khác để nói đến người đứng đầu nơi Kẻ Chợ ( Thị Trưởng, người đứng đầu bộ máy  lãnh đạo của một Thủ đô). Nói nôm na theo chữ cổ người Việt ta thì ông Thị trưởng bây giờ là người đứng đầu Kẻ Chợ. Mà Kẻ chợ xưa là ở đó con người có văn hoá, văn minh hơn các nơi khác thì hẳn là ông Thị trưởng bây giờ cũng phải là người có văn hoá, có văn minh hơn tất cả những người khác. (đứng đầu kẻ chợ cơ mà)

Lịch sử phát triển xã hội Việt Nam trải qua mấy ngàn năm phát triển, quá trình hội nhập, giao thoa văn hoá cũng đã từng làm thay đổi lớn lao trong tư tưởng cũng như ý thức hệ dân tộc. Nhiều thứ, nhiều nét văn hoá đã mất đi, hoặc phai mờ. Nhưng có lẽ bản chất và tính cách của kẻ chợ không bao giờ mất được bởi vì nó là hồn cốt của một dân tộc, của quá trình phát triển tất yếu , đối với bất cứ một dân tộc nào trên trái đất cũng như vậy. Con người sinh ra là sống và làm việc, là hưởng thụ để sống và để làm việc … Cứ thế mà luân hồi phát triển theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, của sự phát triển đời sống xã hội. Nghĩa là xã hội càng phát triển thì (Kẻ Chợ) càng phát triển hơn lên, càng giàu chất nhân văn hơn.

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu sao Kẻ chợ vẫn là nhân văn

Họ và tên : Địa chỉ email : Mã xác nhận :
  • Kinh doanh 0966 311 322
  • Chăm sóc khách hàng 0919 212 487
Hỗ trợ trực tuyến