Đăng ký tài khoản thành viên

Bạn hãy click vào Đăng ký trên thanh taskbar của trình duyêt. Sau đó làm tuần tự các bước sau để đăng ký tài khoản thành công.

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản

Lưu ý:

- Các trường có đánh dấu hoa thị (*) là các trường bắt buộc bạn phải điền đầy đủ thông tin.

- Mật khẩu đăng nhập: không phân biệt chữ hoa và chữ thường, phải từ 6 đến 20 ký tự không bao gồm khoảng trống. Bạn không nên đặt mật khẩu đăng nhập giống với địa chỉ Email để đảm bảo độ an toàn cho tài khoản.

-  Địa chỉ Email: http://kecho.vn  sẽ gửi mail cho bạn mỗi khi có sự thay đổi về tài khoản cũng như phát sinh giao dịch. Do vậy hãy lựa chọn và nhập chính xác địa chỉ Email mà bạn thường sử dụng (không quá 255 ký tự) để đăng ký tài khoản http://kecho.vn  .

- Luôn phải đánh dấu chọn vào phần cam kết tuân thủ các điều lệ sử dụng của http://kecho.vn   để hoàn tất quá trình khai báo thông tin đăng ký tài khoản của bạn.

Bước 2: Đăng nhập và sử dụng:

Đăng ký  tài khoản thành công, bạn có thể sử dụng tai khoản này để sử dụng các dịch vụ của hệ thống.

Họ và tên : Địa chỉ email : Mã xác nhận :
  • Kinh doanh 0966 311 322
  • Chăm sóc khách hàng 0919 212 487
Hỗ trợ trực tuyến