Điều khoản sử dụng

 


THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng

1.1. Tổng quan
Chào mừng bạn đến với Thỏa thuận người dùng của www.kecho.vn . Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại www.kecho.vn  . Trước khi đăng ký trở thành thành viên tại www.kecho.vn  bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận thành viên và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng www.kecho.vn  . Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng www.kecho.vn  . Khi đã sử dụng www.kecho.vn .(Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng www.kecho.vn  nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.
1.2. Thay đổi nội dung

www.kecho.vn  có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website www.kecho.vn  trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).

Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng www.kecho.vn  , hoặc gửi văn bản phản đối đến www.kecho.vn  trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

Trong trường hợp www.kecho.vn không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

Điều 2www.kecho.vn là sàn mua bán trực tuyến
12.2 Giao dịch

www.kecho.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người bán và người mua. Như vậy, www.kecho.vn không đảm bảo chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp, nội dung của sản phẩm, sự chính xác, khả năng bán hàng cũng như khả năng mua hàng của người mua. www.kecho.vn cũng không đảm bảo được việc người bán và người mua có thực sự hoàn thành giao dịch hay giao dịch một cách hợp pháp hay không.

Bạn cần chú ý rằng có thể có những rủi ro khi giao dịch với những thành viên chưa đủ 18 tuổi hoặc những thành viên có mức độ xác minh thông tin thấp. Hơn nữa, bạn cũng có thể gặp rủi ro với các giao dịch quốc tế.
2.2 Loại trừ

www.kecho.vn không liên quan đến những giao dịch thực sự giữa người bán và người mua nên trong trường hợp bạn có tranh cãi với một hoặc nhiều thành viên, bạn hãy loại trừ www.kecho.vn (và các nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty liên kết) ra khỏi những tranh tụng, yêu cầu pháp lý, bồi thường (thực tế, đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp và hậu quả) phát sinh khi bạn sử dụng www.kecho.vn.
2.4 Quản lý thông tin

www.kecho.vn. cung cấp thông tin và thông báo liên quan đến những giao dịch và tài khoản của bạn. Những thông tin của chúng tôi không phải là sự đảm bảo, sự thừa nhận hay tính hợp pháp của những giao dịch của bạn, bạn có trách nhiệm hoàn thành tất cả các giao dịch mà bạn tham gia vào (bao gồm cả việc điều chỉnh tình trạng và tuân theo tất cả những ràng buộc của luật pháp). www.kecho.vn. không điều khiển, xác nhận hay chứng nhận sản phẩm cũng như thông tin hay nội dung mà người dùng đăng trên website. Bạn có thể nghi ngờ hoặc nhận thấy các thông tin xấu, không chính xác hoặc lừa đảo của người dùng, vì vậy hãy cẩn trọng và dùng phương thức giao dịch an toàn tại www.kecho.vn..

Điều 3: Đăng và bán sản phẩm
3.1 Mô tả thông tin sản phẩm

Khi đăng bán một sản phẩm trên www.kecho.vn. bạn phải đủ tư cách pháp lý để bán hàng. Bạn phải mô tả sản phẩm của bạn và những điều khoản bán hàng trong tin đăng. Tin của bạn có thể chỉ bao gồm mô tả bằng chữ, hình ảnh và những thông tin liên quan đến riêng một sản phẩm bạn bán. Tất cả các sản phẩm phải được đăng đúng danh mục.
3.2 Gian lận

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị treo hoặc xóa tài khoản nếu chúng tôi bằng những biện pháp điều tra, kiểm chứng xác định rằng bạn đã mô tả không đúng sự thật thông tin sản phẩm đăng bán.

3.3 Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ
Quy định Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm được đăng bán trên website của chúng tôi không vi phạm bản quyền, thương hiệu hay những quyền hợp pháp khác của một hoặc nhiều bên thứ ba.
 

Điều 4: Thông tin của bạn
4.1 Định nghĩa

Thông tin của bạn là toàn bộ những thông tin bạn (hoặc bất kỳ thành viên nào khác) cung cấp cho www.kecho.vn. khi đăng ký thành viên, khi bạn tham gia các hoạt động tại www.kecho.vn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin này.
4.2 Sự hạn chế
Thông tin của bạn (không giới hạn bất kỳ sản phẩm đã được đăng lên) không được:
- Sai lệch, không chính xác;
- Gian lận hoặc dính líu đến việc bán hàng giả, hàng ăn trộm ăn cắp;
- Làm ảnh hướng đến quyền lợi, bằng sáng chế, thương hiệu, bảo mật thông tin hoặc quyền cộng đồng, riêng tư của bên thứ ba
- Vi phạm pháp luật, quy chế, điều khoản, thông tư, quy định (không giới hạn với sự bảo vệ người dùng, sự cạnh tranh không lành mạnh, luật tội phạm, luật thương mại…);
- Nói xấu, phỉ báng, đe dọa, quấy rầy thành viên khác;
- Có tính chất khiêu dâm hoặc ẩn chứa hành động khiêu dâm;
- Ẩn chứa các loại virus, trojan, sâu, phần mềm tự gửi thư hoặc các chương trình máy tính có thể gây hại, chuyển đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ hệ thống hay dữ liệu cá nhân mà không cần có quyền truy cập hoặc sử dụng;
- Tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác;
- Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoặc có nội dung mô tả về sản phẩm cũng như dịch vụ bị cấm trong Thỏa thuận này;
5.3 Sự cho phép
www.kecho.vn. chỉ sử dụng thông tin của bạn cung cấp vì vậy www.kecho.vn. có quyền sử dụng thông tin của bạn trong những thông báo trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Kẻ Chợ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khuổn khổ Chính sách Quyền riêng tư.

Điều 6: Tiếp cận và can thiệp

Website của chúng tôi có một hệ thống kiểm soát và bạn phải thừa nhận sẽ không sử dụng bất kỳ loại máy móc, phương tiện nào để điều chỉnh hoặc sao chép nội dung trang của chúng tôi. Bạn phải đồng ý rằng bạn không:

- Sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm để trốn tránh hoặc cố gắng xâm phạm đến việc vận hành trang của chúng tôi.
- Thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên toàn hệ thống của chúng tôi. Hầu hết các thông tin, tính năng trên www.kecho.vn.được cập nhật thường xuyên vào thời gian nhất định và chúng thuộc quyền sở hữu của Kẻ Chợ.

Điều 8: Vi phạm

Kẻ Chợ sẽ lập tức cảnh báo ngay, treo tài khoản thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn hay xóa bỏ tư cách thành viên và từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn nếu:

- Bạn vi phạm Thỏa Thuận này, Chính sách Quyền riêng tư hoặc những điều khoản hay chính sách liên quan của Chúng tôi
- Chúng tôi không thể xác minh hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp
- Chúng tôi cho rằng những hành động của bạn có thể vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của thành viên khác hoặc với Kẻ Chợ.

Điều 9: Riêng tư
Kẻ Chợ áp dụng Chính sách Quyền riêng tư cho tất cả các thành viên. Chính sách Quyền riêng tư kết hợp chặt chẽ với Thỏa thuận thành viên này. Bạn phải đọc và đồng ý Chính sách Quyền riêng tư khi bạn đăng ký sử dụng www.kecho.vn..

Điều 10: Tuân thủ pháp luật
Chỉ riêng bạn chứ không phải Kẻ Chợ chịu trách nhiệm pháp lý các hoạt động của bạn tại www.kecho.vn. Bạn phải chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất cả những chính sách, điều luật, thông tư, quy tắc luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn mua, bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại các website chúng tôi liên kết.

Điều 11: Bồi Thường
Bạn đồng ý bồi thường khi (và không liên quan hoàn toàn với chúng tôi) những thắc mắc, yêu cầu, kiện cáo, mất mát, hay sự hư hỏng của sản phẩm của bên thứ ba hoặc phát sinh từ sự vi phạm Thỏa thuận này hoặc những chính sách, điều khoản liên quan hay sự vi phạm pháp luật.

Điều 12: Miễn trừ trách nhiệm
Không có bất kỳ trường hợp nào trong đó Kẻ Chợ và những đại lý dịch vụ của Kẻ Chợ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mất mát lợi nhuận hoặc những thiệt hại xuất phát hoặc liên quan đến website hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng Kẻ Chợ và những đại lý dịch vụ của chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về các hoạt động của người dùng.
Bạn chấp nhận tự chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành động của mình.

Điều 13: Phân xử
Bất kỳ sự tranh tụng hay khiếu nại liên quan đến Thỏa thuận này đều được thận trọng giải quyết dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trong trường hợp các bên không đi đến thống nhất cuối cùng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa.

 
Họ và tên : Địa chỉ email : Mã xác nhận :
  • Kinh doanh 0966 311 322
  • Chăm sóc khách hàng 0919 212 487
Hỗ trợ trực tuyến