3 phương thức đào tạo trình độ tiến sĩ

Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng sẽ có 3 phương thức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện.

 

 Theo Thông tư quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911), có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2012 sẽ có 3 phương thức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện.
 
Tiến sĩ
 
Các đối tượng tuyển sinh theo Đề án 911 gồm:  Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, cao đẳng; Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển); Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học; Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường. Tuy nhiên, các ứng viên phải không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.
 
Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài, điều kiện dự tuyển đối với giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng của các trường là phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ.
 
Còn đối với ứng viên mới tốt nghiệp thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển) thì phải có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên đồng thời có bằng tốt nghiệp thạc sĩ với kết quả học tập đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10).
 
Về trình độ ngoại ngữ, các ứng viên phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau: Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài…
 
Thời gian đào tạo theo yêu cầu của chương trình đào tạo nhưng không quá 4 năm.
 
Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước, điều kiện dự tuyển đối với người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường ĐH, CĐ là phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên.
 
Thời gian đào tạo không quá 4 năm, trong đó có tối đa 6 tháng đi thực tập ở nước ngoài.
 
Cũng với điều kiện dự tuyển giống đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước, nhưng với đào tạo trình độ tiến sĩ theo phương thức phối hợp, nghiên cứu sinh được đào tạo một phần thời gian ở trong nước và một phần thời gian ở nước ngoài với sự phối hợp đào tạo giữa cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước và cơ sở đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài. Thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm, theo thỏa thuận giữa cơ sở đào tạo trong nước và cơ sở đào tạo nước ngoài nhưng tổng thời gian đào tạo ở nước ngoài không quá 50% tổng thời gian đào tạo toàn khóa.
 
Nếu trúng tuyển, nghiên cứu sinh được cấp học bổng và chi phí đào tạo trong thời gian khóa đào tạo; được trường cử đi đào tạo tạo điều kiện, bố trí thời gian để thực hiện chương trình đào tạo theo quy định.
 
Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp phải trở về phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo. Nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc đã tốt nghiệp nhưng không phục vụ đủ thời gian làm việc theo quy định thì phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
 

Các tin mới

Các tin cũ hơn

Họ và tên : Địa chỉ email : Mã xác nhận :
  • Kinh doanh 0966 311 322
  • Chăm sóc khách hàng 0919 212 487
Hỗ trợ trực tuyến