MENU
Trang chủ Điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Thanh toán trực tiếp tại Công ty TNHH Hiệp Phát

  • Khách hàng xem sản phẩm và đặt hàng tại Công ty.
  • Nhân viên Công ty lập đơn báo giá, bao gồm chi phí vận chuyển (nếu có), soạn hợp đồng.
  • Khách hàng thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký.

Chuyển khoản qua ngân hàng

  • Khách hàng đặt hàng tại Công ty hoặc đặt hàng thông qua Website, Email, Điện thoại – Hotline, Fax …
  • Nhân viên Công ty lập đơn báo giá, bao gồm chi phí vận chuyển (nếu có), soạn hợp đồng.
  • Khách hàng chuyển khoản thanh toán theo đúng số tiền trên hợp đồng hai bên đã được thông báo (Hóa đơn được gởi kèm theo sản phẩm
Chat Zalo